Eksport

Zorganizowana działalność

polegająca na wywozie za granicę danego kraju towarów. Po wstąpieniu Polski do UE to tak zwana sprzedaż wewnątrzwspólnotowa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *