Eksport

Zorganizowana działalność

polegająca na wywozie za granicę danego kraju towarów. Po wstąpieniu Polski do UE to tak zwana sprzedaż wewnątrzwspólnotowa.